Telefon: 08-678 20 25 
E-post: infoipublishing.se 

 
Nyhetsbrev
  Ange din adress nedan om du vill ta del av löpande information om vår verksamhet.

Ange e-postadress nedan.
Avanmälan »

Process

Det går snabbt och enkelt att komma igång med de lösningar som iPublishing erbjuder. Efter ett inledande samtal med kunden kring behov och de möjligheter som finns i form av nya affärsmöjligheter ges ett förslag på lösning samt relaterade tjänster.

Därefter tas ett förslag fram avseende den grafiska utformningen av en webbdesigner. Detta görs utifrån kundens önskemål och fokus ligger på användarvänlighet och tydlighet. Efter avstämning av detta påbörjas produktionen av lösningen.

Efter att lösningen ligger uppe på iPublishings utvecklingsserver påbörjas inmatningen av informationen. Kunden bistås här och utbildas parallellt i lösningen. Efter att korrigeringar i grafik och utformning gjorts och kunden är nöjd kopplas lösningen till kundens domän oh därefter kan besökare tas emot.

Om behov finns har iPublishing möjlighet att erbjuda kundens medarbetare utbildning i lösningen samt assistans vid de första uppdateringarna.

Processen i kort

  1. Diskussion kring kundens behov och affärsmöjligheter.
  2. Förslag på lösning och relaterade tjänster.
  3. Grafiskt förslag utifrån kundens önskemål.
  4. Produktion av lösning.
  5. Inmatning av innehåll och huvudmeny.
  6. Avstämning och korrigeringar.
  7. Driftsättning.
  8. Eventuell utbildning av kund.

Copyright Imaginative Publishing AB 2007. All rights reserved. Powered by iPublishing software.