Telefon: 08-678 20 25 
E-post: infoipublishing.se 

 
Nyhetsbrev
  Ange din adress nedan om du vill ta del av löpande information om vår verksamhet.

Ange e-postadress nedan.
Avanmälan »

Övriga Tjänster

Förutom att erbjuda kompetenta publiceringslösningar kan iPublishing idag leverera ett flertal olika tilläggstjänster på konsultbasis. I takt med att en majoritet av alla konsumenter använder Internet som sin primära informationskälla inser alltfler företag vikten av ha en närvaro på nätet. iPublishing hjälper i dagsläget ett flertal kunder att optimera sina hemsidor för att maximera utdelningen av deras Internetsatsning.

SEO - Search Engine Optimization
Många hemsidor är inte optimerade för att hamna långt upp i sökmotorerna trots att man har mer trafik än sina konkurrenter. Detta kan bero på att hemsidan är felaktigt byggd vilket gör det svårt för tex Google att läsa av och indexera hemsidan. Många företag lägger för stor vikt på att få en snygg hemsida utan att tänka på vilka konsekvenser detta får för deras närvaro i de stora sökmotorerna. iPublishing kan hjälpa till att råda bot på detta genom att effektivt gå igenom ert företags hemsida och ge förslag på ändringar både gällande struktur samt kodning men även hur besökaren tas emot.

Sponsrade länkar
Som en konskvens av Googles enorma framgångar de senaste åren har många företag främst med huvuddelen av sin affär på nätet börjat använda sig av sponsrade länkar. Tack vare den mätbarhet som Internet erbjuder blir detta en mycket lönsam affär för många eftersom man enkelt kan maximera utdelningen på sina investerade pengar. Men även för traditionella företag kan det vara en lönsam affär att exponera sitt varumärke i fler sammanhang. iPublishing kan hjälpa ert företag att skapa en lyckad marknadsföringskampanj på Internet eller utvärdera er nuvarande.

Användarvänlighet
Grundarna till iPublishing har arbetat med utformning och byggandet av hemsidor under många år och är experter på att skapa användarvänliga hemsidor. Trots det är det ibland svårt att avgöra vad som den typiske besökaren upplever som svårt eller omständligt på hemsidan. För att komma underfund med detta arbetar iPublishing med sk Nielsen Usability Testing vilket är en erkänd kvalitativ undersökningsmetod för att optimera användarvänligheten på hemsidor. Detta ligger sedan till grund för en rekommendation av utformningen av den nya hemsidan.

Copyright Imaginative Publishing AB 2007. All rights reserved. Powered by iPublishing software.