Telefon: 08-678 20 25 
E-post: infoipublishing.se 

 
Nyhetsbrev
  Ange din adress nedan om du vill ta del av löpande information om vår verksamhet.

Ange e-postadress nedan.
Avanmälan »

Kundexempel tidskrifter

Svensklärarföreningen - SLF


SLF strävar efter att utveckla och praktiskt omsätta språkets roll i all utbildning samt att bidra till en levande ämnesdebatt. Tidskriften ges ut av Sveriges Svensklärarförening med fyra nummer per år. Målgruppen för tidskriften är primärt praktiserande eller blivande svensklärare men även forskare och allmänhet står som prenumeranter.

mer info »

Svensklärarföreningen - SLF
 

GFF


GFF är en internationell tidskrift inom det geologiska och paleontologiska fältet. Tidskriften ges ut på engelska av Geologiska Föreningen i Stockholm och grundades redan 1877. Målgruppen för tidskriften är specialister, forskare och allmänintresserade över hela världen. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år och många av prenumeranterna utgörs av institutioner.

mer info »

GFF
 

Fransklärarföreningen


Fransklärarföreningen är sammanslutningen för franska språklärare i Sverige och har drygt 600 medlemmar. Föreningen grundades 1979 och ger ut tidskriften Fransklärarbulletinen fyra gånger per år. Tidskriften innehåller aktuell information om franskundervisning, men även information som är av intresse för fransklärare, allt från författarporträtt till reportage från studieresor.

mer info »

Fransklärarföreningen
 

Balans


Balans är Sveriges ledande tidskrift inom redovisning och revision och har en upplaga på ca 15 000 ex. Tidskriften utkommer tio nummer per år och riktar sig mot godkända revisorer och andra specialister inom revisionsbyråbranschen. Tidskriften ges ut av FAR som omfattar de flesta av de ca 2 400 auktoriserade revisorerna.

Balans hemsida »

Balans
 

Copyright Imaginative Publishing AB 2007. All rights reserved. Powered by iPublishing software.  
d>" tmpcount = tmpcount + 1 next End select If groupliststyle = 5 OR groupliststyle = 6 Then Response.write "" End if End if %>

Copyright Imaginative Publishing AB 2007. All rights reserved. Powered by iPublishing software.